Wat is het S-peil en hoe houdt u het zo laag mogelijk?

Vergeet het E-peil of het K-peil. Sinds 1 januari 2018 krijgt elke nieuwe woning of nieuw gebouw een score volgens het S-peil. Het antwoord op de 6 meest gestelde vragen.

Wat is het S-peil?

Het S-peil bepaalt hoeveel energie uw woning of wooneenheid (in het geval van een meergezinswoning) zal nodig hebben om de temperatuur van de woning op peil te houden. Hoe minder energie nodig is en hoe efficiënter de vorm, hoe lager het S-peil.

Het hangt o.a. af van de isolatie, de luchtdichtheid van het gebouw en de zonnestraling.

Waarin verschilt het S-peil van het K-peil of E-peil?

Het gaat om een andere berekeningswijze met een dubbel doel: enerzijds een vereenvoudiging van het systeem, anderzijds een verstrenging van de energetische eisen die moeten behaald worden.

Hoe hoog mag uw S-peil zijn?

Het S-peil van uw woning is best zo laag mogelijk. Daarnaast hebt u sinds 1 januari 2018 ook verplichtingen. Wie na die datum een bouwaanvraag indient, mag een S-peil van maximum 31 hebben; Vanaf 1 januari 2021 is dat S28. Wie niet aan deze eisen voldoet, krijgt een boete opgelegd.

Waarom is het S-peil best zo laag mogelijk?

Naast de wettelijke verplichting is het ook voor het milieu en uw portemonnee een goed idee om het S-peil van uw woning zo laag mogelijk te houden. Dat betekent immers dat uw woning energiezuinig is.

Hoe houdt u het S-peil zo laag mogelijk?

Tal van factoren hebben een invloed op het S-peil. De luchtdichtheid van de woning, de isolatie ervan, de grootte en de oriëntatie van de vensters, de integratie van zonwering… zijn allicht de bekendste.

Maar het zijn vooral de luchtdichtheid, de verhouding glas-vloeroppervlakte en de vormefficiëntie die belangrijk zijn voor het behalen van een laag S-peil.

Binnen het scala aan parameters hebt u trouwens de keuze om meer te focussen op bepaalde elementen en minder op andere.

Moet ik bij een renovatie ook rekening houden met het S-peil?

Bij renovaties is er geen verplichting om onder een bepaald S-peil te blijven. Dat neemt niet weg dat het handig is om er rekening mee te houden en zo te weten hoe energiezuinig u verbouwt.

BEKIJK OOK 
Woning SJ, betaalbaar en energiebewust
Hof te Brabant, van vierkantshoeve tot vier eengezinswoningen
Woning V, een opbrengstwoning hoeft niet saai te zijn
Wat te doen aan oververhitting?