Erfdienstbaarheden: watisda?

Wie een huis of perceel koopt, staat er meestal niet bij stil. Toch kunnen erfdienstbaarheden nare gevolgen hebben. Wij zochten het uit.

Erfdienstbaarheden zijn verplichtingen die de eigenaar van een perceel heeft tegenover een buur of de overheid. Het meest bekend is allicht iemand die enkel via jouw perceel toegang tot het zijne kan krijgen en hiertoe via een erfdienstbaarheid de mogelijkheid krijgt, meestal door een weg aan te leggen. Maar het kan ook dat op je perceel een riolering of waterloop loopt. Dit belet je op bepaalde delen te bouwen en brengt – in het geval van de waterloop – nog de verplichting mee om die te onderhouden.

De verkoper van een perceel of woning is verplicht om erfdienstbaarheden mee te delen, maar toch is het raadzaam om even bij een buur te gaan horen of die weet heeft van verplichtingen. Of kijk het perceel goed na op uitgesleten paden, een poortje in de afsluiting… Ook de gemeente kan nuttige informatie hebben, bijvoorbeeld over buurtwegen.

Wanneer je niet correct geïnformeerd bent door de verkoper, kan je trouwens de verkoop stopzetten. Daarvoor heb je wel een clausule in de verkoopsakte nodig…

Tot slot nog goed – nou ja, goed – nieuws: een erfdienstbaarheid gaat teniet als er gedurende 30 jaar geen gebruik van gemaakt is…

Samengevat: een gewaarschuwd man is er twee waard. Check bij de aankoop van een perceel of woning zeker of er erfdienstbaarheden zijn!

BEKIJK OOK 
Woning SJ, betaalbaar en energiebewust