ECOVILLAGE

  • Nieuwbouw
  • Meergezinswoning
  • Privéwoonst
  • Landelijk gebied
  • Kampenhout

Hoe een ecovillage de bestaande vegetatie kan behouden

De drukke Haachtsesteenweg doen vergeten zodra je de ecovillage binnenstapt of -rijdt. Dat was de bedoeling van de wedstrijd voor dit groepswoningsbouwproject. En dat lukte, met dank aan de bestaande vegetatie. Ontdek het voorstel van Staarc.

Het perceel waarop het project moest komen ligt aan de ene kant aan de drukke Haachtsesteenweg (noorden), en aan de andere kant aan de rustige Stationsstraat (zuiden). Op de site waren biologisch waardevolle elementen aanwezig: riet, grassen, doornen en bomen. In dit voorstel werden die behouden en werd nog een bijkomende groene buffer voorzien naar de Haachtsesteenweg en naar het warenhuis dat het perceel in het westen begrensde.

Speelse en doorwaadbare site

Wonen in het groen kreeg een nieuwe betekenis, maar aan het wonen zelf moest natuurlijk ook aandacht besteed worden. Noord-zuid en west-oost georiënteerde woonblokken creëren twee grote gemeenschappelijke ruimtes. Elke gemeenschappelijke ruimte heeft zijn eigen karakter en straalt de sfeer van een park uit. Volkstuintjes verhogen dat gevoel nog.

De gemeenschappelijke ruimtes worden verbonden via een plein. De woningen worden geschrankt en losgekoppeld. Zo creëren we een speelse en doorwaardbare site.

Ook aan de sociale mix is gedacht: door de diversiteit aan woontypologieën vindt elke bevolkingsgroep er zijn gading terug.

Autoluw

Tot slot stond ook het beperken van de aanwezigheid van Koning Auto centraal. De site is toegankelijk via de rustige Stationsstraat, waarbij parkeerzones (zowel voor auto’s als fietsen) ingebed zijn in het groen. Door de parkeerzone vooraan te plaatsen blijft de site gevrijwaard van autoverkeer.

BEKIJK OOK 
Wat is het S-peil?